Политика за поверителност на NAILSecrets

1. Администратор на данните

Администратор на данни на сайта NAILSecrets.eu е Димитър Цонев, който отговоря за опазването на Вашите лични данни.

За контакт с Администратора:

 • Димитър Цонев, имейл: hello@nailsecrets.eu и тел. 0886 305 755

От изключителна важност е информацията, която съхраняваме за Вас да е пълна, точна и актуална. При промяна в личната Ви информация актуализирайте своевременно данните в потребителския си профил.

С предоставяне на личните Ви данни, Вие потвърждавате, че имате навършени 13 години. В случай, че това не е така, следва незабавно да се свържете с нас, за да предприемем действия по заличаването им!

2. Какви данни събираме за Вас, с каква цел и на какво основание ги обработваме

Лични данни са всяка информация, която може да идентифицира дадено лице. Анонимните данни не се включват в тази категория. Ние обработваме следните категории лични данни:

 • Комуникационни данни: Включват всяко съобщение, което Вие ни изпращате, независимо дали е чрез формуляри на нашия сайт, чрез имейл, съобщение или публикация в социални мрежи или друг вид изпратено съобщение. Ние обработваме тези данни с цел комуникация с Вас, за водене на документация и за установяване, изпълнение или защита на правни искове. По този начин защитаваме нашите легитимни интереси, които в този случай са отговаряне на изпратените до нас съобщения, водене на документация и за водене или защита на правни искове.
 • Данни на клиента: Включват данни, свързани с покупката на стоки и/или услуги, като например имена, адрес за фактуриране, адрес за доставка, имейл адрес, други данни за контакт (телефонен номер), статистика за Вашите покупки и др. Събираме и обработваме тези данни, за да доставим закупените от Вас стоки и/или услуги и да водим отчети за такива сделки. Като събираме и обработваме тези данни ние изпълненяваме договор между Вас и нас и/или предприемаме стъпки по Ваше искане за сключване на такъв договор.
 • Потребителски данни: Включват данни за това как използвате нашия уеб сайт и други онлайн услуги, заедно с всички данни, които публикувате на нашия уеб сайт или чрез други онлайн услуги. Ние обработваме тези данни, за да управляваме нашия уеб сайт и да гарантираме, че Ви предоставяме подходящо съдържание, да гарантираме неговата сигурност и за да имаме възможност за управление и администриране на нашия уеб сайт, други оналйн услуги и бизнес.
 • Технически данни: Включват данни, свързани с употребата на нашия уеб сайт и онлайн услуги, като Вашия IP адрес, данните за вход, подробности за Вашия браузър, продължителност на посещението на страниците на нашия уеб сайт, прегледи на страници и навигационни пътища, подробности за броя посещения на нашия уеб сайт, настройките на часовите зони и други технологии на устройствата, които използвате за достъп до нашия уеб сайт. Източникът на тези данни е от системата ни за проследяване на анализи. Ние обработваме тези данни, за да анализираме използването на нашия уеб сайт и други онлайн услуги, да администрираме и защитим нашия бизнес и уеб сайт, да предоставим подходящо съдържание и реклами, и да разберем ефективността от нашите реклами.
 • Маркетингови данни: Включват данни, свързани с Вашите предпочитания за получаване на маркетингова информация от нас и трети страни и предпочитания от Вас начин за комуникация. Ние обработваме тези данни, за да можем да Ви включваме в нашите промоции, като например игри, награди и безплатни подаръци, да Ви предоставяме адекватно съдържание и реклами, и съответно да разберем ефективността на тези реклами.
 • Конфиденциални данни: Не събираме съзнателно никакви конфиденциалнни дании за Вас. Конфиденциални са данните свързани с Вашата раса или етническа принадлежност, религиозни или философски убеждения, сексуален живот, сексуална ориентация, политически възгледи, членство в синдикални организации, информация за Вашето здраве, генетични и биометрични данни. Ние не събираме информация за наказателни присъди и престъпления.

Обърнете внимание – когато от нас се изисква да събираме лични данни по закон или съгласно условията на договора между нас и Вие не ни предоставите тези данни при поискване, може да не успеем да изпълним договора (например да Ви доставим стоки или услуги). Ако не ни предоставите поисканите данни, може да се наложи да отменим поръчания от Вас продукт, но ако го направим, ще Ви уведомим навреме.

Ние ще използваме личните Ви данни само за целта, поради която са събрани или ако e необходимо за цел близка по смисъл до основната. За повече информация можете да ни пишете на hello@nailsecrets.eu. В случай че се наложи да използваме данните Ви за несвързана нова цел, ние ще Ви уведомим предварително, като изложим юридическите причини за действията ни.

Възможно е да обработим личните Ви данни без Вашето знание или съгласие, но само в рамките на позволеното от закона. Ние не извършваме автоматизирано вземане на решения или автоматизирано профилиране.

3. Начини на събиране на лични данни:

 • Предоставени ни лично от Вас (например чрез попълване на формуляри на нашия сайт или чрез изпращане на имейли);
 • Автоматично събиране на определени данни, получени от Вас, когато използвате нашия уеб сайт, чрез използването на бисквитки и други подобни технологии. Политиката за използване на бисквитки можете да прочетете на nailsecrets.eu.
 • Може да получаваме данни от трети страни, като: доставчици на анализи (например Google), базирани извън ЕС; рекламни мрежи (например Facebook), базирани извън ЕС; доставчици на информация за търсене (например Google), базирани извън ЕС; доставчици на технически, разплащателни и доставни услуги, информационни брокери или агрегатори.

4. Маркетингови комуникации:

Ние обработваме личните Ви данни с цел маркетингови комуникации след Ваше изрично съгласие или при наши легитимни интереси.

Съгласно законовите разпоредби за защита на личните данни и електронните съобщения можем да Ви изпращаме маркетингови съобщения, ако:

(А) извършите покупка, регистрирате се на сайта ни или отправите запитване към нас относно наши стоки или услуги; или

(Б) сте се съгласили да получавате маркетингови съобщения,като и в двата случая не сте изрично отказали да получавате такива съобщения.

Преди да споделим личните Ви данни с трети страни за техни маркетингови цели, ще поискаме изричното Ви съгласие.

Може да изискате от нас да спрем изпращането на маркетингови съобщения до Вас по всяко време чрез актуализиране на предпочитанията в потребителския профил в сайта nailsecrets.eu.

5. Споделяне на личните данни

Възможно е да споделим личните Ви данни със следните страни:

 • Доставчици на услуги, които предоставят ИТ услуги и системна администрация;
 • Професионални консултанти, включително адвокати, банкери, одитори и застрахователи;
 • Правителствени органи, които изискват от нас да докладваме за процесите по обработка;
 • Куриерски компании;
 • Трети страни, които придобиват или сливат части от нашия бизнес или активи.

Изискваме всички трети страни, на които прехвърляме Вашите данни да спазват сигурността на личните Ви данни и да ги третират съгласно закона. Третите страни могат да обработват личните Ви данни само за конкретно определени цели и в съответствие с нашите указания.

6. Сигурност на данните:

В NAILSecrets са въведени мерки за сигурност, чрез които да се предотвратят случайно изгубване, използване, промяна, разкриване или достъп до лични данни без разрешение. Достъп до личните данни имат единствено служители и партньори, които имат бизнес необходимост да ползват такива данни. Те са инструктирани да обработват личните данни според законовите изисквания, допълнителните указания и спазват правилата за конфиденциалност.

В NAILSecrets е въведена процедура за справяне при съмнение за изтичане на информация на лични данни и ще уведомим всеки, както и съответните регулатори, относно подобен тип нарушения, ако и когато е необходимо.

7. Запазване на данните

Личните данни се съхраняват толкова време, колкото е необходимо, за да се изпълнят целите, за които са събрани или с оглед удовлетворяване на законови, счетоводни и/или отчетни изисквания.

За всяко решение за колко време да се съхраняват тези данни, администраторите вземат под внимание тяхното количество, естество и чувствителност, потенциалния риск от неразрешено използване или разкриване и целите на обработката, както и дали те могат да бъдат постигнати чрез други средства и законови изисквания.

Данъчните закони изискват да съхраняваме основна информация за нашите клиенти (като данни за контакт, самоличност, финансови данни и данни за трансакции) в продължение на до десет години, след като престанате да бъдате наши клиенти.

При определени обстоятелства анонимизираме личните данни с цел изследване или статистика, като в подобни случаи използваме тази информация неограничено и без известие.

8. Вашите права

Съгласно законите за защита на личните данни, всеки субект на данни има права по отношение на личните данни, които NAILSecrets събира, обработва и съхранява, които права включват правото на достъп, коригиране, изтриване, ограничаване, прехвърляне, възражения срещу обработка, преносимост на данни и (когато юридическата обосновка за обработка е съгласие) оттегляне на съгласие.

Вижте повече за тези права на следния адрес: https://www.cpdp.bg/?p=rubric&aid=2

Във всеки един момент, в който субект на данни желае да упражни някое от горепосочените права, трябва да се свърже с NAILSecrets на имейл hello@nailsecrets.eu.

Възможно е да поискаме от Вас конкретна информация, за да потвърдим самоличността Ви и да гарантираме Вашето право на достъп до личните Ви данни (или да упражните някое от другите Ви права). Тази мярка за сигурност гарантира, че личните данни не се разкриват на лица, които нямат право да ги получават. Също така може да се свържем с Вас, за да поискаме допълнителна информация по отношение на Вашата молба, с цел да ускорим отговора.

Срокът за отговор на всички легитимни искания е един месец. В случай, че искането е особено сложно или са отправени няколко искания и е невъзможно да се даде отговор в рамките на месец, ще Ви уведомим за това забавяне.

Не се заплаща такса за достъп до личните данни (или за упражняване на някое от другите права). Въпреки това, в случаите, когато смятаме, че молбата Ви очевидно е неоснователна, повтаряща се или прекалена или не е съвместима със заявката Ви при горните обстоятелства, законът позволява да наложим разумна такса.

В случай, че не сте доволни от начина на събиране и използване на Вашите данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни. При възражение или оплакване, ако първо се свържете с нас, ще опитаме да намерим начин за разрешаване на проблема.

9. Връзки на трети страни

NAILSecrets.eu може да включва връзки към други уеб сайтове, плъгини и приложения на трети страни. Кликването върху тези връзки или активирането им може да позволи на трети страни да събират или споделят данни за Вас. Ние не контролираме тези уеб сайтове и съответно не носим отговорност за техните декларации за поверителност. Когато напускате нашия уеб сайт, Ви препоръчваме да прочетете съобщението за поверителност на всеки уеб сайт, който посещавате.

10. Бисквитки

Можете да настроите браузъра си да откаже всички или някои бисквитки или да Ви предупреждава, когато уеб сайтовете задават или имат достъп до бисквитки. Ако деактивирате или откажете бисквитките трябва да имате предвид, че някои части от този уеб сайт може да станат недостъпни или да не функционират правилно. За повече информация относно бисквитките, прочетете Политиката за бисквитки на NAILSecrets.